sirius consolidated inc
 
   
 
PARTS LOOKUP : MAKE MODEL/Description PART PART NO.
 
 

Now in your cart
0 items
 
our products
   
MOTORCYCLE ATV SLED MARINE PARTS
DRAG SPECIALTIES
TOOLS AND LUBRICANTS
TIRES
CABLES
SEAT COVERS
SONIC CARB CLEANING
NOS SUZUKI PARTS
AUTO CARB KITS
SKULL SKINS
 
 

our products
   
HONDA GL1500 GL1800 GOLDWING DELUXE TRUNK LUGGAGE RACK
HONDA GL1500 GL18...
YAMAHA XS650 XS1 ROTOR
YAMAHA XS650 XS1 ROTOR Part# ESF650 Replac...
 
 
HONDA CB550 CB750 XL80 XL185 CARB SLOW JETS
HONDA CB550 CB750 XL80 XL185 CARB SLOW JETS << << Home
 
 
Part No. KHS-49A035
Model CB550 CB750 XL80 XL185
Make HONDA
Part Carburetor Parts
Price $ 23.00 USD
Year SEE DETAILS
Status OUT OF STOCK
Available on: 2014-09-09
 
   
Description

HONDA FRICTION FIT SLOW JETS #35 LENGHT 1 1/8" inches or 28 mm
Part# KHS-49A035

Fits
CB750 CB750 F 1977 -1978
CB550 CB550 F 1977 -1978
XL80 some models
XL185 some models
1976 Honda CB750A
1976 Honda XL125
1977 Honda CB550K
1977 Honda CB750A
1977 Honda CB750F
1977 Honda CB750K
1977 Honda XL100
1977 Honda XL125
1978 Honda CB125S
1978 Honda CB550K
1978 Honda CB750A
1978 Honda CB750F
1978 Honda CB750K
1978 Honda CM185T
1978 Honda XL100
1978 Honda XL125
1979 Honda CB125S
1979 Honda CB650
1979 Honda CM185T
1980 Honda CB650
1980 Honda CB650C
1986 Honda TRX200SX FOURTRAX SX
1987 Honda TRX200SX FOURTRAX SX
1988 Honda TRX200SX FOURTRAX SX
1990 Honda TRX200 FOURTRAX
1991 Honda TRX200 FOURTRAX
1991 Honda TRX200D FOURTRAX TYPE II
1992 Honda TRX200D FOURTRAX TYPE II
1993 Honda TRX200D FOURTRAX TYPE II
1994 Honda TRX200D FOURTRAX TYPE II
1995 Honda TRX200D FOURTRAX TYPE II
1997 Honda TRX200D FOURTRAX TYPE II

Includes
4 x #35 Pilot Jets
YOU CAN NOT FIND THESE ANYWHERE ELSE!ÃÆâ€ââ€Â¢ÃƒÆ’ƒâ€ Ã¢â‚¬ââ€Â¢ÃƒÆ’ƒâ€ Ã¢â‚¬ââ€Â¢ÃƒÆ’Æâ€ââ€Â¢ÃƒÆ’ƒâ€šÃ‚¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚¬Ã…¡ÃÆâ€ââ€Â¢ÃƒÆ’ƒâ€ Ã¢â‚¬ââ€Â¢ÃƒÆ’ƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡ÃÆâ€ââ€Â¢ÃƒÆ’ƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡Ãƒâ€šÃ‚